نسبت گردش حسابهای دریافتنی

  نسبتهای موجودی نسبتهای گردش موجودی ، بین بهای تمام شده کالای فروش رفته و موجودیهای جنسی ارتباط برقرار می کند که شامل موارد زیر است:  نسبت تعداد دفعات گردش موجودی بهای تمام شده کالای فروش رفته منعکس در صورتحساب سود و زیان ، نماینده قیمت تمام شده جمع کالاهایی است که طی یک دوره… ادامه خواندن نسبت گردش حسابهای دریافتنی