مطمین

Jalilbahra پسندید در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربه‌تون رو به اشتراک بگذارید!  اگر منظور  آسوده خاطر بودن و اطمینان است مطمئن درست است.   (مُ مَ ئِ) [ ع . ] (ص .) ایمن ، آسوده .۴۰۳ مطمین مطمئن .[ م ُ م َ ءِ… ادامه خواندن مطمین