مبلغ مسدودی بانک ملت

نحوه محاسبه تسهیلات شایان به شرح جدول ذیل و بر اساس معدل حساب مشتری، مدت سپرده‌گذاری، مدت بازپرداخت تسهیلات و ضریب تسهیلات تعریف‌شده، محاسبه و ارائه می‌گردد: باشگاه مشتریان ملت شفافیت مالی مبلغ مسدودی بانک ملت سامانه سنجش رضایت مشتریان شناسه حساب بانکی (شبا) سقف روزانه انتقال وجه بانک ملت در بورس آرشیو اخبار شرکت… ادامه خواندن مبلغ مسدودی بانک ملت