سرمایه گ

سرمایه‌گذاری به معنی اختصاص دادن پول برای چیزی با انتظار سود و منافع از آن در آینده است. به‌طور دقیق‌تر سرمایه‌گذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید وسایل یا دارایی‌های دیگر، به منظور به دست آوردن منافع از آن است. در علم اقتصاد، سرمایه‌گذاری یعنی خرید کالایی که اکنون مصرف نمی‌شود اما در آینده فرد… ادامه خواندن سرمایه گ

سرمایه گذاری نیرو

شرکت سرمایه گذاری نیرو ماموریت و چشم انداز هیأت مدیره پیام مدیر عامل مدیران سرمایه گذاری نیرو اعضای کمیته حسابرسی سود سهام و نحوه پرداخت فوت و انحصار وراثت اصلاح مشخصات فردی سهامدار مفقودی اوراق سهام تحویل اوراق سهام دارایکم گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورتهای مالی گزارش فعالیت هیات مدیره… ادامه خواندن سرمایه گذاری نیرو