خرید سیگنال بورس

این سهم به دلیل افزایش ٢ برابری نرخ فروش محصولات ، قابلیت تعدیل مثبت سنگین و احتمال برنامه افزایش … این سهم به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات و در پیش بودن تعدیل مثبت و ورود جریان نقدینگی قوی به … پتانسیل سود سازی بالا در این شرکت معدنی در کنار برنامه خرید معدن جدید… ادامه خواندن خرید سیگنال بورس