احیانا

شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: احیاناً نقش دستوری: قید احیانا آواشناسی: ‘ehyAnan الگوی تکیه: WWS شمارگان هجا: ۳ اشناسیدن را بخوانید.اشناگر را بخوانید.اشنان را بخوانید. این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است. متأسفانه سرور… ادامه خواندن احیانا