شرکت سیمان آرتا اردبیل

شرکت سیمان آرتا اردبیل
شرکت سیمان آرتا اردبیل

حضور شما را در پایگاه اینترنتی شرکت سيمان آرتا اردبيل گرامي ميداريم. شرکت سيمان آرتا اردبيل يكي از بزرگترين واحد هاي توليد سيمان ايران بوده و از منابع مهم تأمين سيمان براي پروژه هاي عمراني ملي و پروژه هاي شهر سازي منطقة شمالغرب كشور محسوب ميشود. محصول مرغوب و بهره وري بالا، شرکت سيمان آرتا اردبيل را به يك واحد صاحب آوازه در صنعت سيمان كشور تبديل كرده است. براي آشنايي بيشتر با شركت و محصولات آن ، لطفاً دقايقي از وقت خود را به بازديد بخش هاي مختلف سايت اختصاص داده و نقطه نظرات و پيشنهادات خود را با ما در ميان بگذاريد.

 

 

 

تامین کنندگان محترم به جهت پر نمودن فرم مربوطه لطفا به این بخش رجوع بفرماییدشرکت سیمان آرتا اردبیل

 

 

AACC.espandar.com

ELCC.espandar.com

ELCC.espandar.com

 • الگوی بازگشتی
 • FFCC.espandar.com

  NQCC.espandar.com

  Etcc.espandar.com

  خیابان لواسانی غربی پلاک 112 و 114 – طبقه 5 تهران – ایران

  تلفن 23571 (21) 98+ فکس 22215539(21)98+


  حضور شما را در پایگاه اینترنتی شرکت سيمان آرتا اردبيل گرامي ميداريم. شرکت سيمان آرتا اردبيل يكي از بزرگترين واحد هاي توليد سيمان ايران بوده و از منابع مهم تأمين سيمان براي پروژه هاي عمراني ملي و پروژه هاي شهر سازي منطقة شمالغرب كشور محسوب ميشود. محصول مرغوب و بهره وري بالا، شرکت سيمان آرتا اردبيل را به يك واحد صاحب آوازه در صنعت سيمان كشور تبديل كرده است. براي آشنايي بيشتر با شركت و محصولات آن ، لطفاً دقايقي از وقت خود را به بازديد بخش هاي مختلف سايت اختصاص داده و نقطه نظرات و پيشنهادات خود را با ما در ميان بگذاريد.

   

   

   

  تامین کنندگان محترم به جهت پر نمودن فرم مربوطه لطفا به این بخش رجوع بفرماییدشرکت سیمان آرتا اردبیل

   

   

  AACC.espandar.com

  ELCC.espandar.com

  ELCC.espandar.com

 • فملی سهام یاب
 • FFCC.espandar.com

  NQCC.espandar.com

  Etcc.espandar.com

  خیابان لواسانی غربی پلاک 112 و 114 – طبقه 5 تهران – ایران

  تلفن 23571 (21) 98+ فکس 22215539(21)98+


  حضور شما را در پایگاه اینترنتی شرکت سيمان آرتا اردبيل گرامي ميداريم. شرکت سيمان آرتا اردبيل يكي از بزرگترين واحد هاي توليد سيمان ايران بوده و از منابع مهم تأمين سيمان براي پروژه هاي عمراني ملي و پروژه هاي شهر سازي منطقة شمالغرب كشور محسوب ميشود. محصول مرغوب و بهره وري بالا، شرکت سيمان آرتا اردبيل را به يك واحد صاحب آوازه در صنعت سيمان كشور تبديل كرده است. براي آشنايي بيشتر با شركت و محصولات آن ، لطفاً دقايقي از وقت خود را به بازديد بخش هاي مختلف سايت اختصاص داده و نقطه نظرات و پيشنهادات خود را با ما در ميان بگذاريد.

   

   

   

  تامین کنندگان محترم به جهت پر نمودن فرم مربوطه لطفا به این بخش رجوع بفرماییدشرکت سیمان آرتا اردبیل

   

   

  AACC.espandar.com

  ELCC.espandar.com

  ELCC.espandar.com

 • tsetmc.com خودرو
 • FFCC.espandar.com

  NQCC.espandar.com

  Etcc.espandar.com

  خیابان لواسانی غربی پلاک 112 و 114 – طبقه 5 تهران – ایران

  تلفن 23571 (21) 98+ فکس 22215539(21)98+


   

  خیابان لواسانی غربی پلاک 112 و 114 – طبقه 5 تهران – ایران

  تلفن 23571 (21) 98+ فکس 22215539(21)98+


  حضور شما را در پایگاه اینترنتی شرکت سيمان آرتا اردبيل گرامي ميداريم. شرکت سيمان آرتا اردبيل يكي از بزرگترين واحد هاي توليد سيمان ايران بوده و از منابع مهم تأمين سيمان براي پروژه هاي عمراني ملي و پروژه هاي شهر سازي منطقة شمالغرب كشور محسوب ميشود. محصول مرغوب و بهره وري بالا، شرکت سيمان آرتا اردبيل را به يك واحد صاحب آوازه در صنعت سيمان كشور تبديل كرده است. براي آشنايي بيشتر با شركت و محصولات آن ، لطفاً دقايقي از وقت خود را به بازديد بخش هاي مختلف سايت اختصاص داده و نقطه نظرات و پيشنهادات خود را با ما در ميان بگذاريد.

   

   

   

  تامین کنندگان محترم به جهت پر نمودن فرم مربوطه لطفا به این بخش رجوع بفرماییدشرکت سیمان آرتا اردبیل

   

   

  AACC.espandar.com

  ELCC.espandar.com

  ELCC.espandar.com

 • نماد بانک ملت
 • FFCC.espandar.com

  NQCC.espandar.com

  Etcc.espandar.com

  خیابان لواسانی غربی پلاک 112 و 114 – طبقه 5 تهران – ایران

  تلفن 23571 (21) 98+ فکس 22215539(21)98+


  حضور شما را در پایگاه اینترنتی شرکت سيمان آرتا اردبيل گرامي ميداريم. شرکت سيمان آرتا اردبيل يكي از بزرگترين واحد هاي توليد سيمان ايران بوده و از منابع مهم تأمين سيمان براي پروژه هاي عمراني ملي و پروژه هاي شهر سازي منطقة شمالغرب كشور محسوب ميشود. محصول مرغوب و بهره وري بالا، شرکت سيمان آرتا اردبيل را به يك واحد صاحب آوازه در صنعت سيمان كشور تبديل كرده است. براي آشنايي بيشتر با شركت و محصولات آن ، لطفاً دقايقي از وقت خود را به بازديد بخش هاي مختلف سايت اختصاص داده و نقطه نظرات و پيشنهادات خود را با ما در ميان بگذاريد.

   

   

   

  تامین کنندگان محترم به جهت پر نمودن فرم مربوطه لطفا به این بخش رجوع بفرماییدشرکت سیمان آرتا اردبیل

   

   

  AACC.espandar.com

  ELCC.espandar.com

  ELCC.espandar.com

 • ودانا
 • FFCC.espandar.com

  NQCC.espandar.com

  Etcc.espandar.com

  خیابان لواسانی غربی پلاک 112 و 114 – طبقه 5 تهران – ایران

  تلفن 23571 (21) 98+ فکس 22215539(21)98+


  حضور شما را در پایگاه اینترنتی شرکت سيمان آرتا اردبيل گرامي ميداريم. شرکت سيمان آرتا اردبيل يكي از بزرگترين واحد هاي توليد سيمان ايران بوده و از منابع مهم تأمين سيمان براي پروژه هاي عمراني ملي و پروژه هاي شهر سازي منطقة شمالغرب كشور محسوب ميشود. محصول مرغوب و بهره وري بالا، شرکت سيمان آرتا اردبيل را به يك واحد صاحب آوازه در صنعت سيمان كشور تبديل كرده است. براي آشنايي بيشتر با شركت و محصولات آن ، لطفاً دقايقي از وقت خود را به بازديد بخش هاي مختلف سايت اختصاص داده و نقطه نظرات و پيشنهادات خود را با ما در ميان بگذاريد.

   

   

   

  تامین کنندگان محترم به جهت پر نمودن فرم مربوطه لطفا به این بخش رجوع بفرماییدشرکت سیمان آرتا اردبیل

   

   

  AACC.espandar.com

  ELCC.espandar.com

  ELCC.espandar.com

 • تسویه اوراق مشارکت به چه صورت است؟
 • FFCC.espandar.com

  NQCC.espandar.com

  Etcc.espandar.com

  خیابان لواسانی غربی پلاک 112 و 114 – طبقه 5 تهران – ایران

  تلفن 23571 (21) 98+ فکس 22215539(21)98+


  صفحه اصلی

  صفحه اصلی


  مشاهده همه

  شرکت سيمان آرتا اردبيل در تاريخ 1366/03/25 به صورت شرکت سهامی خاص تاسيس شده و طی شماره 65885 مورخ 1366/03/25 در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی تهران به ثبت رسيده است . موافقت اصولی صادره توسط وزارت صنايع برای اجرای طرح توليد سيمان در منطقه روستای گرده اردبيل با ظرفيت 2300 تن کلينکر براساس سه شيفت کاری و درخصوص توليد آهک در منطقه آذرشهر با ظرفيت 250 تن آهک هيدارته براساس سه شيفت کاری صادر گرديده است .
  به موجب تصميمات متخذه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 1378/02/11 شخصيت حقوقی شرکت از شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام تبديل گرديد و در تاريخ 1382/12/06 بخشي از سهام شرکت از طريق بورس اوراق بهادار تهران به عموم عرضه و بقيه سهام دولتي در آذر ماه 1383 به بخش خصوصي واگذار گرديد .طبق تصمیم مورخه 1388/02/29 مجمع عمومی فوق العاده، سال مالی شرکت روز اول دی ماه هر سال آغاز و در سی آذر ماه هر سال به پایان می رسد و دوره مالی سال 1388 آغاز و در سی آذر ماه سال 1388 به پایان رسیده است.

  مجوز تأسيس
  براساس بند چهار دستور العمل شماره 924 مورخ 1366/03/16 معاونت نخست وزيری مجوز تاسيس شرکت ، به منظور اجرای پروژه سيمان اردبيل و آهک آذرشهر صادر گردیده است .

  تاريخ تأسيس شركت
  در تاريخ 1366/03/25 شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهر به شماره 65885 نزذ اداره ثبت شرکت های شهرستان تهران ثبت گردید و در تاریخ 1389/05/09 دفتر مرکزی شرکت به شهرستان اردبیل منتقل و تحت شماره 2729 نزد اداره ثبت شرکت های اردبیل به ثبت رسیده است.
  شرکت سیمان آرتا اردبیل

  © | تمامی حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به سامانه مصالح می باشد .
  BY |  AFRAJOB

  به پایگاه اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان خوش آمدید.


  نام کاربری یا نشانی ایمیل


  رمز عبور

  مرا به خاطر بسپار

  شرکت سیمان آرتا اردبیل

  تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سیدکو می باشد.

  اردبیل کار

  آشنایی با کارخانجات و اصناف

   

  مدیر عامل: عادل روحی

  فعالیت: تولید سیمان

  شرکت سیمان آرتا اردبیل

  سایت شرکت: http://aacc.espandar.com

  دفتر مرکزی: تهران – خيابان شهيد لواساني – فرمانيه غربي – بین خيابان آريا و آقايي –پلاک 112

  شماره تماس دفتر مرکزی: 23571- ۰۲۱

  محل کارخانه: اردبیل – کیلومتر بیست جاده اردبیل به آستارا –شرکت سيمان آرتا اردبيل

  شماره تماس کارخانه : 5-32369732-۰۴۵

  تعداد کارگر مشغول به فعالیت : 350-300نفر

 • ثبت نام کد بورسی
 • شرکت سیمان آرتا اردبیل در سال ۱۳۶۶ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده است و طی شماره 65885 مورخ 25/3/1366 در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی تهران به ثبت رسيده است . موافقت اصولی صادره توسط وزارت صنايع برای اجرای طرح توليد سيمان در منطقه روستای گرده اردبيل با ظرفيت 2300 تن کلينکر براساس سه شيفت کاری صادر گرديده است . به موجب تصميمات متخذه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 11/2/1378 شخصيت حقوقی شرکت از شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام تبديل گرديد و در تاريخ 6/12/82 بخشي از سهام شرکت از طريق بورس اوراق بهادار تهران به عموم عرضه و بقيه سهام دولتي در آذر ماه 1383 به بخش خصوصي واگذار گرديد . شرکت سيمان آرتا اردبيل به فاصله 4 کيلومتری شهرستان نمين به ارتفاع 1314 متر از سطح دريا و در نزديکی روستای گرده و به مساحت 105 هکتار واقع گرديده است و در حال حاضر از جمله مهم‌ترین مراکز صنعتی در استان اردبیل به شمار می‌رود.

  من لیسانس معماری دارم سابقه کارم هم دارم تو قسمت فروش قابیلتم بالاست اگه بشه تو قسمت فروش سیمان توکارخانه سیمان میخواستم فعالیت کنم .شماره تماس ****

  این کارخانه نیروی کارش را از کجا تامین میکند 20ساله دارد کار میکند اصلا معلوم نیست چجوری میشه ادنجا استخدام شد هرکسی پارتی داشته باشد می رود داخل

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه

  نام

  ایمیل

  وب‌ سایت


  شماره وارد شده صحیح نمی باشد.

  درخواست شما ثبت شد، منتظر تماس کارشناسان ما باشید

  کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت مهندسین مشاور کوتوال می باشد.

  طراحی و توسعه توسط شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیاسافت

  شرکت سیمان آرتا اردبیل
  شرکت سیمان آرتا اردبیل

  خرید شامپو تریاک دکتر اسکین
  خرید شامپو تریاک

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.