سرمایه گذار


سرمایه گذار
سرمایه گذار

صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید

سرمایه‌گذار، (به انگلیسی: investor) به شخصی گفته می‌شود، که دارایی خود را با هدف بازگشت اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کند. سرمایه‌گذاران اغلب در حوزه‌هایی مانند: سهام سرمایه، اوراق قرضه، اوراق بهادار، املاک و مستغلات، ارز و کالاهای اقتصادی، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

گروهی از سرمایه‌گذاران در بازارهای اولیه و گروهی نیز در بازارهای ثانویه یا اختیار معامله فعالیت می‌کنند، در این فرایند، گروهی نیز به فروش و گروهی نیز به خریداری برگه‌های سهام مبادرت می‌کنند، که در مجموع تمامی آنها سرمایه‌گذار بشمار می‌آیند. به سرمایه‌گذاری که مالکیت سهامی را در اختیار دارد، سهام‌دار گفته می‌شود.

سرمایه‌گذاری به معنی گذاشتن پول در چیزی با انتظار سود از آن است. به طور دقیق تر سرمایه‌گذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید مالی وسایل یا دارائی‌های دیگر، به منظور منفعت برگشت‌های سودمند و مفید در قالب بهره، سود سهام یا قدردانی از ارزش وسایل است، که وابسته به پس انداز یا کاهش مصرف می‌باشد. سرمایه‌گذاری در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی همچون مدیریت کسب‌وکار، امور مالی یا دارایی اعم از خانواده‌ها، بنگاه‌ها یا دولت‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد.

انجل‌ها (Angels)، افراد یا اجتماعی از افراد با یک هدف هستند که با ثروت شخصی خودشان ، در یک کسب و کار سرمایه‌گذاری می‌کنند. انجل‌ها معمولاً مبالغ کمتری نسبت به سرمایه‌گذاران خطرپذیر (VCs) سرمایه‌گذاری می‌کنند. اگر شما به دنبال جذب سرمایه‌ی یک میلیون دلاری یا کمتر (یا به تعبیری سه میلیون دلاری یا کمتر) هستید، angel می‌تواند گزینه‌ی مناسب‌تری برای شما باشد. این رقم در ایران، مرز ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان را پوشش می‌دهد.
سرمایه گذار

Venture Capitalists سرمایه‌گذاران نهادی هستند. آن‌ها پول دیگران را مدیریت کرده و آن‌ را در کسب و کارهای گوناگون، سرمایه‌گذاری می‌کنند. VCها، عهده‌دار مسئولیت مشتریانی هستند که پولشان را برای مدیریت در اختیار آنان قرار دادند. آن‌ها به خاطر این‌که با سرمایه‌گذاران زیادی در ارتباط اند و حجم پول بالایی را در اختیار دارند، سرمایه‌گذاران بزرگ‌تری نسبت به انجل‌ها به شمار می‌روند و رقم سرمایه‌گذاریشان نیز بیشتر از آن‌هاست. اگر شما به دنبال جذب سرمایه‌ای به بزرگی سه میلیون دلار یا بیشتر هستید، تهیه‌ی آن از یک گروه متشکل از انجل‌ها به مراتب دشوارتر از تهیه‌ی آن از یک VC است. در ایران، این رقم، مبالغ بالای ۵۰۰ میلیون تومان را معمولا شامل می‌شود.[۱]

صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید

سرمایه‌گذار، (به انگلیسی: investor) به شخصی گفته می‌شود، که دارایی خود را با هدف بازگشت اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کند. سرمایه‌گذاران اغلب در حوزه‌هایی مانند: سهام سرمایه، اوراق قرضه، اوراق بهادار، املاک و مستغلات، ارز و کالاهای اقتصادی، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

گروهی از سرمایه‌گذاران در بازارهای اولیه و گروهی نیز در بازارهای ثانویه یا اختیار معامله فعالیت می‌کنند، در این فرایند، گروهی نیز به فروش و گروهی نیز به خریداری برگه‌های سهام مبادرت می‌کنند، که در مجموع تمامی آنها سرمایه‌گذار بشمار می‌آیند. به سرمایه‌گذاری که مالکیت سهامی را در اختیار دارد، سهام‌دار گفته می‌شود.

سرمایه‌گذاری به معنی گذاشتن پول در چیزی با انتظار سود از آن است. به طور دقیق تر سرمایه‌گذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید مالی وسایل یا دارائی‌های دیگر، به منظور منفعت برگشت‌های سودمند و مفید در قالب بهره، سود سهام یا قدردانی از ارزش وسایل است، که وابسته به پس انداز یا کاهش مصرف می‌باشد. سرمایه‌گذاری در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی همچون مدیریت کسب‌وکار، امور مالی یا دارایی اعم از خانواده‌ها، بنگاه‌ها یا دولت‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد.

انجل‌ها (Angels)، افراد یا اجتماعی از افراد با یک هدف هستند که با ثروت شخصی خودشان ، در یک کسب و کار سرمایه‌گذاری می‌کنند. انجل‌ها معمولاً مبالغ کمتری نسبت به سرمایه‌گذاران خطرپذیر (VCs) سرمایه‌گذاری می‌کنند. اگر شما به دنبال جذب سرمایه‌ی یک میلیون دلاری یا کمتر (یا به تعبیری سه میلیون دلاری یا کمتر) هستید، angel می‌تواند گزینه‌ی مناسب‌تری برای شما باشد. این رقم در ایران، مرز ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان را پوشش می‌دهد.
سرمایه گذار

Venture Capitalists سرمایه‌گذاران نهادی هستند. آن‌ها پول دیگران را مدیریت کرده و آن‌ را در کسب و کارهای گوناگون، سرمایه‌گذاری می‌کنند. VCها، عهده‌دار مسئولیت مشتریانی هستند که پولشان را برای مدیریت در اختیار آنان قرار دادند. آن‌ها به خاطر این‌که با سرمایه‌گذاران زیادی در ارتباط اند و حجم پول بالایی را در اختیار دارند، سرمایه‌گذاران بزرگ‌تری نسبت به انجل‌ها به شمار می‌روند و رقم سرمایه‌گذاریشان نیز بیشتر از آن‌هاست. اگر شما به دنبال جذب سرمایه‌ای به بزرگی سه میلیون دلار یا بیشتر هستید، تهیه‌ی آن از یک گروه متشکل از انجل‌ها به مراتب دشوارتر از تهیه‌ی آن از یک VC است. در ایران، این رقم، مبالغ بالای ۵۰۰ میلیون تومان را معمولا شامل می‌شود.[۱]

صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید

سرمایه‌گذار، (به انگلیسی: investor) به شخصی گفته می‌شود، که دارایی خود را با هدف بازگشت اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کند. سرمایه‌گذاران اغلب در حوزه‌هایی مانند: سهام سرمایه، اوراق قرضه، اوراق بهادار، املاک و مستغلات، ارز و کالاهای اقتصادی، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

گروهی از سرمایه‌گذاران در بازارهای اولیه و گروهی نیز در بازارهای ثانویه یا اختیار معامله فعالیت می‌کنند، در این فرایند، گروهی نیز به فروش و گروهی نیز به خریداری برگه‌های سهام مبادرت می‌کنند، که در مجموع تمامی آنها سرمایه‌گذار بشمار می‌آیند. به سرمایه‌گذاری که مالکیت سهامی را در اختیار دارد، سهام‌دار گفته می‌شود.

سرمایه‌گذاری به معنی گذاشتن پول در چیزی با انتظار سود از آن است. به طور دقیق تر سرمایه‌گذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید مالی وسایل یا دارائی‌های دیگر، به منظور منفعت برگشت‌های سودمند و مفید در قالب بهره، سود سهام یا قدردانی از ارزش وسایل است، که وابسته به پس انداز یا کاهش مصرف می‌باشد. سرمایه‌گذاری در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی همچون مدیریت کسب‌وکار، امور مالی یا دارایی اعم از خانواده‌ها، بنگاه‌ها یا دولت‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد.

انجل‌ها (Angels)، افراد یا اجتماعی از افراد با یک هدف هستند که با ثروت شخصی خودشان ، در یک کسب و کار سرمایه‌گذاری می‌کنند. انجل‌ها معمولاً مبالغ کمتری نسبت به سرمایه‌گذاران خطرپذیر (VCs) سرمایه‌گذاری می‌کنند. اگر شما به دنبال جذب سرمایه‌ی یک میلیون دلاری یا کمتر (یا به تعبیری سه میلیون دلاری یا کمتر) هستید، angel می‌تواند گزینه‌ی مناسب‌تری برای شما باشد. این رقم در ایران، مرز ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان را پوشش می‌دهد.
سرمایه گذار

Venture Capitalists سرمایه‌گذاران نهادی هستند. آن‌ها پول دیگران را مدیریت کرده و آن‌ را در کسب و کارهای گوناگون، سرمایه‌گذاری می‌کنند. VCها، عهده‌دار مسئولیت مشتریانی هستند که پولشان را برای مدیریت در اختیار آنان قرار دادند. آن‌ها به خاطر این‌که با سرمایه‌گذاران زیادی در ارتباط اند و حجم پول بالایی را در اختیار دارند، سرمایه‌گذاران بزرگ‌تری نسبت به انجل‌ها به شمار می‌روند و رقم سرمایه‌گذاریشان نیز بیشتر از آن‌هاست. اگر شما به دنبال جذب سرمایه‌ای به بزرگی سه میلیون دلار یا بیشتر هستید، تهیه‌ی آن از یک گروه متشکل از انجل‌ها به مراتب دشوارتر از تهیه‌ی آن از یک VC است. در ایران، این رقم، مبالغ بالای ۵۰۰ میلیون تومان را معمولا شامل می‌شود.[۱]

صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید

سرمایه‌گذار، (به انگلیسی: investor) به شخصی گفته می‌شود، که دارایی خود را با هدف بازگشت اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کند. سرمایه‌گذاران اغلب در حوزه‌هایی مانند: سهام سرمایه، اوراق قرضه، اوراق بهادار، املاک و مستغلات، ارز و کالاهای اقتصادی، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

گروهی از سرمایه‌گذاران در بازارهای اولیه و گروهی نیز در بازارهای ثانویه یا اختیار معامله فعالیت می‌کنند، در این فرایند، گروهی نیز به فروش و گروهی نیز به خریداری برگه‌های سهام مبادرت می‌کنند، که در مجموع تمامی آنها سرمایه‌گذار بشمار می‌آیند. به سرمایه‌گذاری که مالکیت سهامی را در اختیار دارد، سهام‌دار گفته می‌شود.

سرمایه‌گذاری به معنی گذاشتن پول در چیزی با انتظار سود از آن است. به طور دقیق تر سرمایه‌گذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید مالی وسایل یا دارائی‌های دیگر، به منظور منفعت برگشت‌های سودمند و مفید در قالب بهره، سود سهام یا قدردانی از ارزش وسایل است، که وابسته به پس انداز یا کاهش مصرف می‌باشد. سرمایه‌گذاری در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی همچون مدیریت کسب‌وکار، امور مالی یا دارایی اعم از خانواده‌ها، بنگاه‌ها یا دولت‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد.

انجل‌ها (Angels)، افراد یا اجتماعی از افراد با یک هدف هستند که با ثروت شخصی خودشان ، در یک کسب و کار سرمایه‌گذاری می‌کنند. انجل‌ها معمولاً مبالغ کمتری نسبت به سرمایه‌گذاران خطرپذیر (VCs) سرمایه‌گذاری می‌کنند. اگر شما به دنبال جذب سرمایه‌ی یک میلیون دلاری یا کمتر (یا به تعبیری سه میلیون دلاری یا کمتر) هستید، angel می‌تواند گزینه‌ی مناسب‌تری برای شما باشد. این رقم در ایران، مرز ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان را پوشش می‌دهد.
سرمایه گذار

Venture Capitalists سرمایه‌گذاران نهادی هستند. آن‌ها پول دیگران را مدیریت کرده و آن‌ را در کسب و کارهای گوناگون، سرمایه‌گذاری می‌کنند. VCها، عهده‌دار مسئولیت مشتریانی هستند که پولشان را برای مدیریت در اختیار آنان قرار دادند. آن‌ها به خاطر این‌که با سرمایه‌گذاران زیادی در ارتباط اند و حجم پول بالایی را در اختیار دارند، سرمایه‌گذاران بزرگ‌تری نسبت به انجل‌ها به شمار می‌روند و رقم سرمایه‌گذاریشان نیز بیشتر از آن‌هاست. اگر شما به دنبال جذب سرمایه‌ای به بزرگی سه میلیون دلار یا بیشتر هستید، تهیه‌ی آن از یک گروه متشکل از انجل‌ها به مراتب دشوارتر از تهیه‌ی آن از یک VC است. در ایران، این رقم، مبالغ بالای ۵۰۰ میلیون تومان را معمولا شامل می‌شود.[۱]

سرمایه گذار

 • ارفعح
 • سرمایه گذار

  از طریق فرم معرفی سرمایه گذار برای اصلاح اطلاعات یا ثبت سرمایه گذار جدید اقدام نمایید.

  {
  “@context”: “https://schema.org”,
  “@type”: “FAQPage”,
  “mainEntity”: [{
  “@type”: “Question”,
  “name”: “سرمایه خطر پذیر چیست ؟”,
  “acceptedAnswer”: {
  “@type”: “Answer”,
  “text”: “سرمایه خطرپذير سرمایه‌ای است كه به همراه کمک‌های مديريتی، در اختيار شرکت‌های جوان، كوچک، به سرعت در حال رشد و دارای آتيه اقتصادی قرار می‌دهند. سرمایه خطرپذير، از منابع مهم تأمين مالی شرکت‌های كوچک و نوپا است.”
  }
  },{
  “@type”: “Question”,
  “name”: “برای برقراری ارتباط با شرکت های این لیست باید چه کار کنم ؟”,
  “acceptedAnswer”: {
  “@type”: “Answer”,
  “text”: “از طریق آدرس سایت این سرمایه گذارها اقدام کنین .”
  }
  },{
  “@type”: “Question”,
  “name”: “آیا می تونم از طریق اکوموتیو به این سرمایه گذار ها دسترسی داشته باشم ؟”,
  “acceptedAnswer”: {
  “@type”: “Answer”,
  “text”: “هر چند بهتره خودتون پیگیری کنین ولی در صورتی که هیچ راه ارتباطی ای نداشتین بهمون پیام بدین تا کمکتون کنیم.”
  }
  }
  }]
  }

  ویژه نامه کشاورزی

  ویژه نامه سرمایه گذاری خطرپذیر

  ویژه نامه هوش مصنوعی

  ویژه نامه فینتک

  ویژه نامه کارآفرینی اجتماعی

  اکوموتیو رسانه‌‌ای تخصصی است که می‌کوشد ضمن پوشش اخبار و رویدادهای جامعه استارتاپی، با تولید محتوای شناختی و کاربردی بخشی از نیاز محتوایی این جامعه را تامین نماید و در راستای شکوفایی آن نقش‌آفرینی کند.

  – ارتباط با مدیر وبسایت
  – لیست و تعرفه خدمات

  بهترین مقالات اکوموتیو را در ایمیل خود دریافت کنید

  در حوزه بازاریابی داده محور و بازاریابی دیجیتال فعالیت می کنم

  اگر به دنبال توسعه کسب وکار خود هستید یا قصد ایجاد یک استارت آپ را دارید، ممکن است در مسیر کاری خود به سرمایه گذاری نیاز پیدا کنید که لازم باشد در جهت تحقق طرح تجاری شما سرمایه گذاری کند. گرچه وام های بانکی اختصاص یافته به منظور شروع طرح های تجاری کوچک می تواند گزینه مناسبی برای شروع باشد، اما یافتن سرمایه گذار به شما این امکان را می دهد که بدون نیاز به بازپرداخت سرمایه در سررسید مشخص به وجوه دریافتی دسترسی داشته باشید. این مساله به این معنا نیست که سرمایه گذار انتظار بازپرداخت و سود حاصل از سرمایه گذاری را ندارد بلکه شاید لازم باشد به منظور جلب اعتماد و کار با تعداد مشخصی سرمایه گذار بخشی از کسب وکار از کنترل شما خارج شود.

  ۱-طرح تجاری خود را قبل از جستجو برای یافتن سرمایه گذار بالقوه مکتوب کنید.سرمایه گذاران باید درک کنند که شما به طرح تجاری خود خوب فکر کرده اید و اهداف واقع بینانه ای دارید، این طرح تجاری باید شامل شرح کاملی از شرکت، متناسب بودن آن با بازار هدف و آینده باشد.همچنین طرح تجاری باید شامل سرمایه مورد نیاز و برنامه ریزی شما برای بازپرداخت آن باشد.۲-تصمیم بگیرید که دنبال چه نوع سرمایه گذاری هستید.• برای مثال ممکن است شما به دنبال کسی باشید برای اهداف مشخصی وام تجاری در اختیار شما قرار دهد، مثلا وام به منظور خرید تجهیزات.• یا دنبال سرمایه گذاری باشید که در ازای مالکیت بخشی از کسب و کار شما سرمایه را در اختیار شما بگذارد و از سودآوری آتی آن استفاده کند.• دو روش ذکر شده در بالا رایج ترین نوع سرمایه گذار است، اما می توانید در طرح تجاری مکتوب خود درباره روش بازپرداخت سرمایه و سود حاصل از آن تبادل نظر کنید و مناسب ترین نوع سرمایه گذار را بیابید.۳-ایجاد شبکه و ارتباط با گروهی از افراد در زمینه تخصصی خود که ممکن است به تجارت شما علاقه مند باشند.برای شروع می توانید از صاحبان مشاغل کوچکی که می شناسید کمک بگیرید.برقراری ارتباط با اتحادیه های تجاری و افراد حرفه ای درصنعت مورد نظر می تواند در یافتن سرمایه گذار دلخواه بسیار راهگشا باشد.۴- بررسی وب سایت های سرمایه گذاری به منظور یافتن « فرشتگان سرمایه گذاری».

  فرشتگان سرمایه گذاری عبارتی است که به افرادی اطلاق می شود حاضر هستند وجه نقد را در اختیار شما قرار دهند و در ازای آن در کسب وکار شما شریک شوند و از منافع آن استفاده کنند.این افراد غالبا تمایل ندارند که کنترل زیادی بر شما و طرح های توسعه کسب وکار شما داشته باشند بلکه کسب سود حاصل از سرمایه گذاری هدف آنهاست.

  این وسایت ها پدیده ای نسبتا جدید و دارای ساختاری متنوع هستند. به صورت کلی افراد درخواست سرمایه گذاری خود را در آنجا قرار می دهند و سرمایه گذاران متناسب با اهداف سرمایه گذاری به درخواست ها پاسخ می دهند.سرمایه گذار

  مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا توانسته لیستی از سرمایه گذاران فرشته را جمع آوری کند. این لیست افرادی هستند که حاضرند روی ایده های افراد مختلف سرمایه گذاری کنند. فرشته های سرمایه گذار افرادی هستند که معمولا در مراحل ابتدایی یک کسب وکار وارد می شوند و رقم های نسبتا محدودی سرمایه شخصی وارد کسب وکار می کنند این سرمایه گذار ها می توانند حتی دوست و یا پدر و مادر شما باشند ولی یکی از ویژگی های این افراد این است که معمولا در مدیریت کسب وکار دخالتی ندارند و طبق توافق فقط در سود و ( حتی زیان) کسب وکار شریک می شوند.

  ۵- به دانشگاه هایی که برنامه های کارآفرینی قوی دارند زنگ بزنید یا به آنجا مراجعه کنید.این دانشگاه ها غالبا با سرمایه گذاران در ارتباط هستند.با دانشکده و کارمندان آن درباره منابعی که می توانند در اختیار شما قرار دهند بحث کنید.۶-شرکت هایی که در پروژه های مخاطره آمیز سرمایه گذاری می کنند را بررسی کنید.اگر موفقیت خود را در کسب و کار اثبات کرده اید و ایده ی جدیدی دارید یا می‌خواهید کسب و کار خود را تغییر دهید و سودآوری را متحول کنید،این گزینه برای شما مناسب است.بسیاری از این شرکت ها به دنبال موارد سرمایه گذاری هستند که بتواند بازده ۳ تا ۱۰ درصدی در فاصله زمانی زیر ۱۰ سال را برای آن ها فراهم کند.اغلب آن ها به دنبال کسب و کار های کوچک هستند که بتواند پس از شکوفایی ،قابلیت عرضه در بورس را داشته باشد و رقیبی جدی برای شرکت های بزرگ شوند.

  ناصر غانم زاده از فعالان حوزه استارتاپی در وبلاگ خودش با نام کسب و کار نرم افزار در مورد انواع سرمایه گذار ها و مراحل سرمایه گذاری توضیحات خوبی داده است.

  اینفوگرافیک زیر شاید نیاز به توضیح زیادی نداشته باشد. هرچند کمی قدیمی است و برای فضای کسب وکار ایران نیست و حال و هوای آمریکایی دارد ولی شاید به درد بخورد. در ضمن اعداد به دلار بوده اند و حدودا سه یا چهارسال پیش ( حدود سال ۹۳) به تومان تبدیل شده اند در نتیجه با قیمت دلار امروز کمی اعداد متفاوت خواهد بود.

  اینفوگرافیک زیر که وب سایت استارتاپینگ تهیه کرده است عوامل کلیدی که یک سرمایه گذار بر مبنای آنها تصمیم به سرمایه گذاری میگرد را نشان می دهد.

 • سامانه سهام عدالت کارگزاری آگاه
 • بسیاری از ایده ها با اینکه ممکن است در ذهن صاحب ایده بسیار جذاب و هیجان انگیز به نظر برسد ولی در ذهن سرمایه گذار شاید اینگونه نباشد اینفوگرافیک زیر حوزه هایی را نشان می دهد که بیشترین جذابیت را برای سرمایه گذاران دارند.

  اگر با فضای استارتاپی ایران آشنایی داشته باشید حتما میدانید که بازیگران مختلفی در این اکوسیستم در حال فعالیت هستند. استارتاپ ها یا همان کسب وکارهای نوپا و کوچک، سرمایه گذاران فرشته، سرمایه گذاران خطر پذیر و صندوق های سرمایه گذاری و حتی دولت و شتابدهنده های مختلف. هر یک از این بازیگران نقش خود را بازی می کند و مجموعه همه این ها یک محیط گراف مانند و پیچیده ای را شکل داده اند که به همت سایت نوپاهاب این گراف در حال به روز شدن و شکل گیری است و شفافیت در این محیط بیشتر شده است.  از اینجا می توانید گراف اکوسیستم استارتاپی ایران را هم ببینید. البته باید ذکر کرد که کسب وکارهای کوچک بسیار زیادی در ایران در حال فعالیت هستند که در این اکوسیستم مشاهده نمی کنید. اکثر این کسب وکار ها مستقلا فعالیت می کنند و بنابراین در این گراف دیده نمی شوند. اگر می خواهید به مجموعه ای سرمایه گذاران و بازیگران مختلف دیگر دسترسی داشته باشید هم از اجزای زیست بوم کسب وکارهای نوپا را بررسی کنید.

  این نقشه توسط شرکت ECM و با همکاری آکادمی چرخ تولید شده است و دیدخوبی از فضای سرمایه گذاری در اکوسیستم استارتاپی ایران می دهد.

  منبع این مطلب وبلاگ شخصی محمد خاهانی است

  در حوزه بازاریابی داده محور و بازاریابی دیجیتال فعالیت می کنم


  مطلبی دیگر از این نویسنده


  مطلبی دیگر در همین موضوع

  افزایش بازدید بر اساس علاقه‌مندی‌های شما

  سرمایه گذار کیست؟ سرمایه‌گذار من یا شمایی هستیم که برای ساختن آینده‌ای بهتر، تصمیم می‌گیریم بخشی از درآمد امروزمان را در جایی سرمایه‌گذاری کنیم. قطعا کسب سود هدف اصلی ما از انجام دادن این کار است.

  دلار، سکه، مسکن ، بورس و…. همگی بخش‌هایی هستند که ارزش سرمایه‌ گذاری را دارند. نداشتن دانش کافی، ترس از شکست یا حتی نداشتن سرمایه اولیه کافی از دلایل اصلی بوده که طی سالیان اخیر نتواسته‌ایم سرمایه‌گذاری خوبی داشته باشیم.

  داستان سرمایه‌گذاری مانند رشد گیاه بامبو است. کاشتن گیاه، مراقبت از بامبو تا رشد کامل گیاه و مراقبت همیشگی از آن. در سرمایه‌گذاری هم دقیقا همین مسیر طی می‌شود و شما مانند یک باغبان باید همیشه از سرمایه خود مراقبت کنید تا بهترین نتیجه ممکن را کسب کنید.سرمایه گذار

  حتما شما هم داستان‌هایی در مورد مسیر موفقیت افراد صاحب نام در فضای وب یا در کتاب‌ها خوانده‌اید. افرادی که با یک تصمیم و سرمایه‌گذاری بر روی یک استارت‌آپ یا چیزی شبیه به آن به یکباره ثروت خود را چندین برابر کرده‌اند.

  فارغ از اینکه داستان‌ها واقعیت داشته باشند یا ساخته ذهن ، نکته‌ای که اهمیت دارد این است که این روند سرمایه‌گذاری برای همه مردم جواب نخواهد داد. ما باید روش‌های سرمایه‌گذاری را به خوبی بشناسیم در این صورت اگر در مسیر زندگی فرصت‌های اینچنینی نیز پیش آمد آن را از دست نخواهیم داد.

  در ادامه انواع سرمایه‌گذار را خواهیم شناخت

  در مطلب قبلی با مفهوم سرمایه گذاری آشنا شدیم. بدیهی است که هر سرمایه‌گذاری نیاز به یک سرمایه‌گذار هم دارد.

  سرمایه گذار می‌تواند یک شخص حقیقی باشد یک فرد عادی مثل من و شما. یا یک فرد حقوقی مانند سازمان‌ها و شرکت‌ها.

  گروهی هستند كه بیشتر به امید بهره‌بردن از سرمایه گذاری اقدام به خرید یا فروش اوراق بهادار می كنند یا بطور کلی پا به دنیای سرمایه گذاری می‌گذارند.

 • خرید کتاب سرمایه گذار هوشمند
 • این اشخاص كه معمولاً به دلیل وسعت عمل و حجم منابع مالی ، تأثیر بسزایی در بازار سرمایه دارند و نقش تعیین کننده‌تری نسبت به شخصیت‌های حقیقی در بازار بازی می‌کنند (معمولا).

  در ادامه انواع سرمایه‌گذار معرفی شده است که برخی حقیقی و برخی نیز حقوقی هستند.

  بانک‌ها یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاران حقوقی هستند. هرچند نقش بانک‌ها در دنیا با آنچه در کشور ما اتفاق می‌افتد کاملا متفاوت است ولی در ادامه آنچه به صورت استاندارد باید در بازار سرمایه رخ بدهد را  توضیح خواهیم داد.

  یکی از اصلی‌ترین وظایف بانک‌ها حضور به عنوان سرمایه‌گذار برای شرکت‌های کوچک یا استارت‌آپ‌هاست. شرکت‌هایی با محصول یا ایده‌های نو. معمولا بانک‌ها با تجربه قبلی و دانشی که از بازار سرمایه دارند توسط یک تیم خبره میزان ریسک سرمایه‌گذاری را محاسبه می‌کنند و در صورت مساعد بودن شرایط سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد. سود سرمایه نیز به صورت مالکیت بخشی از سهام شرکت یا کسب سود از درآمد این قبیل شرکت‌هاست.

  گاهی نیز سرمایه‌گذار سرمایه را به یک شخص اعطا می‌کند که در این صورت شخص درخواست‌کننده باید صلاحیت مالی تاییده شده‌ای ( توانایی بازپرداخت سرمایه براساس سابقه مالی ) داشته باشد.

  مشارکت در طرح‌های بزرگ صنعتی یا مشارکت در ساخت مسکن از دیگر سرمایه‌گذاری‌هایی است که بانک‌ها در آن ورود می‌کنند.

  براساس آخرین آمار و ارقام در ایالات‌متحده‌آمریکا 268,100  سرمایه‌گذار بر روی 600,000  هزار کسب‌وکار، رقمی معادل 20  میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند. میانگین ارزش سرمایه‌گذاری این سرمایه‌گذاران فرشته 74 هزار دلار بوده است که رقم کمی نیست.

  سرمایه‌گذاران فرشته معمولا افراد کارآفرین موفقی هستند که بر روی کسب‌وکار خود یا دیگر کسب‌وکارهایی که اشتیاق آن‌ها را برانگیزد سرمایه‌گذاری می‌کنند. زمان‌بر بودن روش‌های سنتی جذب سرمایه و تغییرات شدید در بازار کسب‌وکارهای کوچک نیاز به این نوع سرمایه‌گذار را بیشتر کرده است.

  در کشور ما این نوع سرمایه‌گذار کمتر دیده می‌شود. شاید یکی از دلایل آن، نیاز به داشتن ثبات اقتصادی است که در کشور ما وجود ندارد. ولی با افزایش استارت‌آپ‌ها و نیاز به جذب سرمایه در فرصت کوتاه، این نوع سرمایه‌گذار در کشور ما نیر رو به افزایش است.

  این سرمایه‌گذاران میزان بالایی از ریسک را محتمل می‌شوند که در صورت موفقیت سود بسیار زیادی را نیز برای آن‌ها به همراه خواهد داشت.

  سرمایه‌گذاری این دسته سرمایه‌گذار تنها روی شرکت‌های کوچک نیست. یک سرمایه‌گذار فرشته یا جمعی از آن‌ها می‌توانند بر روی یک شرکت بزرگ مانند بانک یا یک شرکت صنعتی بزرگ نیز سرمایه‌گذاری کنند.

  این نوع سرمایه گذاری نوعی تسهیلات همکاری یا مشارکتی است. شرکت‌های نوپا و کارآفرینان با ایجاد پروفایل در سایت‌های خاصی (Prosper, Lending Club)  می‌توانند دستاورد کسب‌وکار خود، مزیت رقابتی نسبت به رقبا و به طورکلی هرچیزی که برای سرمایه‌گذار جذاب باشد را در آن قرار دهند.

  سرمایه‌گذاران با دسترسی به سابقه شرکت‌ها ( سابقه مالی و اجرایی) می‌توانند با شرایط خاص و با توافق با صاحب کسب‌وکار بر روی یک عدد خاص به عنوان نرخ‌بهره وام، به توافق برسند.

  از آنجایی که این نوع سرمایه‌گذاری بازپرداخت دارد، بسیار شبیه به اعطای وام است. ریسک در این نوع سرمایه‌گذاری کاهش یافته ولی به همان اندازه کسب سود نیز محدود شده است.

  سرمایه گذاری خطرپذیر VC یا Venture capital که یکی از انواع قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری است در واقع سرمایه‌ای است که از گروه‌های سرمایه‌گذاری‌ای دریافت می‌کنید که با استارتاپ‌ها و کسب و کارهای کوچک کار می‌کنند. این گروه‌ها بر سرمایه سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند در شرکت‌هایی با پتانسیل رشد قوی در ازای دریافت سهام سرمایه‌گذاری کنند، نظارت می‌کنند.

  سرمایه‌گذاران در هنگام انتخاب سرمایه‌گذاری VC خود به اندازه شرکت، دارایی‌ها و خطوط توسعه محصول نگاه می‌کنند. در مقایسه با انواع سرمایه‌گذاری‌های دیگر وجوه سرمایه گذاری خطرپذیر تنها بر سرمایه گذاری در مراحل اولیه تمرکز می‌کند. تغییرات در دنیای سرمایه گذاری، این نوع از سرمایه گذاری را در میان انبوهی از سرمایه گذاران مشروع قابل دسترس‌تر و امکان‌پذیرتر کرده است. بنگاه‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر عموما نقش فعالی را در سرمایه‌گذاری خود ایفا می‌کنند و در مقابل نیز معمولا خواهان جایگاه در هیئت مدیره نیز هستند بنابراین به این شکل می‌توان از تجربیات و راهنمایی‌های آن‌ها نیز بهره گرفت.

  بیشترین سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر از سوی گروه‌های سرمایه گذاران ثروتمند، بانک‌های سرمایه‌گذاری و سایر موسسات مالی صورت می‌گیرد که این سرمایه‌ها را در اختیار دارند. این نوع تأمین مالی و افزایش سرمایه در میان شرکت‌های جدیدی که سابقه عملیاتی محدودی دارند و نمی‌توانند سرمایه را به همراه بدهی و یا پیشنهاد سهام عرضه کنند، محبوب است.

  سرمایه‌گذاران فرشته معمولا افراد ثروتمندی هستند که به صورت شخصی و فردی کار می‌کنند ولی VC  معمولا به صورت شرکت و حقوقی فعالیت دارند.

  شاید تا بحال به گرفتن سرمایه از نزدیکان خود فکر نکرده باشید. یا از سمت دیگر به سرمایه‌گذاری بر روی کسب‌وکار یکی از اعضای خانواده خود فکر نکرده باشید. در دنیا این نوع سرمایه‌گذاری چندان غیرمعمول نیست. بخصوص در شروع راه کسب‌وکارهای نوپا.

  شاید باورش سخت باشد ولی بیشترین سهم در میان تمام دسته‌های سرمایه‌گذار را همین گروه از سرمایه‌گذاران در اختیار دارند.

  در ایلات متحده آمریکا سالانه 66 میلیارد دلار توسط سرمایه‌گذاران شخصی روی کسب‌وکارها سرمایه‌گذاری می‌شود. میانگین 23 هزار دلار به ازای هر سرمایه‌گذار که رقم بالایی است.

  نه تنها در کشور ما که در تمام دنیا این نوع سرمایه‌گذاری به واسطه ارتباطات نزدیک و خانوادگی مخاطراتی دارد. اولین تهدید نادیده گرفتن ریسک سرمایه‌گذاری است و دومین خطر اختلافات مالی احتمالی در آینده، که می‌تواند روابط خانوادگی را تهدید کند.

  تا اینجا احتمالا متوجه شده‌اید که سرمایه گذار کیست و چند نوع سرمایه‌گذار وجود دارد.

  در سال 2018 کسب‌وکارها رقمی در حدود 9 میلیارد دلار از طریق کمپین‌های سرمایه‌گذاری خود جذب کرده‌اند. سرمایه‌گذاران در این نوع جذب سرمایه‌ مشتریان بوده‌اند. مشتریانی که با مبالغ بسیار کوچک اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

  جذابیت این نواع سرمایه‌گذاری کوچک بودن سرمایه مورد نیاز است و اینکه هر کسی به هر میزان در کسب‌وکار مورد علاقه‌اش می‌تواند سرمایه‌گذاری کند.

  در این مقاله سعی کردیم انواع سرمایه‌گذار را به شما معرفی کنیم. منظور ما از سرمایه‌گذار در عمل افراد حقیقی هستند و نمونه‌های حقوقی را برای شناخت کامل شما نام بردیم.

  مهم‌ترین عوامل در سرمایه‌گذاری از دید شما به عنوان سرمایه‌گذار، بازگشت سرمایه و میزان ریسک است. سرمایه‌گذاری در عمل نیاز به دانش، تخصص و اطلاعات زیادی دارد. افراد کمی هستند که در سرمایه‌گذاری شخصی خود موفق می‌شوند و سود قابل توجهی کسب ‌می‌کنند.

  سرمایه گذار


  مطلبی دیگر از این نویسنده


  مطلبی دیگر در همین موضوع


  بر اساس علایق شما

  سرمایه گذار فرشته (Angel Investor) یک سرمایه گذار خصوصی است که از توان مالی قابل توجهی برخوردار است. این سرمایه گذار نیک اندیش در اصل، یک شخصیت حقیقی است که در ازای مالکیت بخشی از سهام شرکت یا بدهی قابل تبدیل، پشتوانه مالی استارتاپ‌ها یا کارآفرینان را فراهم کرده و به آن‌ها کمک می‌کند تا اهداف تجاری خود را دنبال کنند. در اغلب موارد، این شخص، یکی از اعضای خانواده یا دوستان کارآفرین است که به منظور پشتیبانی و پا گرفتن کسب‌وکار به تزریق سرمایه پرداخته و بدون دخالت در امور مدیریتی، به صاحبان این گونه مشاغل کمک می‌کند تا مراحل دشوار اولیه را پشت سر بگذارند.

   

  همان طور که گفته شد، سرمایه گذار فرشته شخصی است که در مراحل ابتدایی شکل‌گیری استارتاپ به کمک آن شتافته و مسئله تأمین سرمایه را برعهده می‌گیرد. این نوع سرمایه‌گذاری از ریسک‌پذیری بالایی برخوردار است؛ به همین دلیل، در مقایسه با سرمایه‌گذاران سنتی، اغلب این افراد ناچار هستند در مراحل گوناگون به تزریق سرمایه بپردازند؛ در عوض، انتظار دارند از بازگشت سرمایه بالاتری هم برخوردار باشند.

  لازم است به خاطر داشته باشید، از آن جا که سرمایه گذار نیک اندیش در مرحله کشت ایده همکاری خود را با کارآفرین آغاز می‌کند، بیش از آن که سودآوری تجارت را مورد نظر قرار دهد به توسعه اقتصادی و شکل‌گیری کسب‌وکار توجه می‌کند؛ بنابراین، همکاری با او مطلوب‌تر از وام دهندگان سنتی خواهد بود. منظور این است که برای یک سرمایه گذار نیک اندیش، دریافت سود احتمالی در مرحله دوم اهمیت قرار داشته و در وهله نخست بر روی پا گرفتن کسب‌وکار نوپا تمرکز دارد. شایان ذکر است که سرمایه گذاری فرشته با سرمایه گذاری خطر پذیر تفاوت دارد.

  این افراد با نام سرمایه‌گذاران غیررسمی و خصوصی نیز شناخته می‌شوند. در برخی موارد، سرمایه گذاری فرشته از طریق پلت‌فرم‌های سرمایه گذاری جمعی و به صورت آنلاین انجام می‌گیرد. به این ترتیب، مشارکت یا تأمین مالی جمعی به شرکت‌های نوپا و کارآفرینان کمک می‌کند تا کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کنند.سرمایه گذار

  به طور معمول، سرمایه گذاری فرشته توسط افرادی انجام می‌گیرد که «سرمایه گذار معتبر» به شمار می‌روند؛ البته، این امر از شروط اصلی این نوع سرمایه‌گذاری به شمار نمی‌رود. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، فردی را به عنوان سرمایه گذار معتبر به رسمیت می‌شناسد که بدون در نظر گرفتن املاک و مستغلات، حداقل از یک میلیون دلار سرمایه خالص برخوردار بوده یا در طول دو سال گذشته، 200،000 دلار سود کسب کرده باشند. در عین حال، زوج‌هایی که مجموع درآمد آن‌ها بالغ بر 300،000 دلار باشد هم در زمره سرمایه‌گذاران معتبر به شمار می‌روند. با این حال، هیچ یک از این مفاهیم با سرمایه گذار فرشته هم‌خوانی ندارند. در اصل، هر دو سرمایه‌گذار مذکور نسبت به تأمین بودجه استارتاپ ها تمایل دارند. با این حال، سرمایه گذاری فرشته از نظر کسب‌وکارهای نوپا و نیازمند سرمایه، روشی عادلانه‌تر به شمار می‌رود.

  یک سرمایه گذار فرشته به طور معمول از سرمایه شخصی خود استفاده کرده و در مدیریت کسب‌وکار دخالت نمی‌کند. این روش با سرمایه‌گذاری خطرپذیر تفاوت دارد. چرا که در روش دوم، سرمایه‌گذار از مجموع منابع مالی گروهی از سرمایه‌گذاران محافظت کرده و از این پشتوانه در مواردی استفاده می‌کند که با مدیریت استراتژیک همراه باشد.

  در اغلب موارد، سرمایه گذاری نیک اندیش توسط افراد حقیقی انجام می‌گیرد. با این حال، ممکن است این اشخاص، نمایندگی یک شرکت با مسئولیت محدود (LLC)، یک کسب‌وکار، یک اتحادیه یا یک صندوق سرمایه گذاری را برعهده داشته باشند. سرمایه گذاری فرشته در اغلب موارد به کمک کسب‌وکارهایی می‌شتابد که در مراحل نخستین کار خود با شکست روبه‌رو شده‌اند. به همین دلیل، اکثر این قبیل سرمایه‌گذارهای حرفه‌ای به دنبال استراتژی‌ها و فرصت‌های مناسبی برای عرضه اولیه سهام (IPO) در بازار بورس هستند تا بتوانند کسب‌وکارهای نوپا را از بحران خارج کنند. نرخ بازگشت سرمایه در این نوع سرمایه گذاری اندکی بالاتر از حد معمول است. با این حال، تأمین سرمایه برای کسب‌وکارهای نوپا از طریق منابع ارزان‌تری نظیر بانک‌ها امکان پذیر نیست؛ بنابراین، اغلب کارآفرینانی که در حال راه‌اندازی مشاغل تجاری هستند از این روش سرمایه گذاری استقبال می‌کنند.

   

  تمام حقوق برای شرکت مدیریت ثروت ستارگان محفوظ است ۱۳۹۸

  راهکارهای متناسب با بازار :
  مشکلاتی که با تمرکز بر یک بازار هدف خاص مدنظر استارتاپ، قرار گرفته باشد (به ‏عنوان مثال، یک بازار بزرگتر از 20 میلیارد تومان) و راهکاری متناسب برای حل مشکل ارائه شده باشد. استارتاپ متقاضی باید چشم انداز روشنی برای تصاحب سهم قابل قبولی از این بازار ارائه کند.

  تعهد تیم مدیریتی :
  تعهد و اشتیاق کارآفرینان نسبت به کسب و کارشان از مواردی است که کارایا به آن توجه دارد. یکی از مهم ترین موارد بررسی امکان سرمایه‏ گذاری در استارتاپ‏ها، ویژگیهای اخلاقی و حرفه‏ ای تیم بنیانگذار استارتاپ است. تیم باید پذیرای راهنمایی های ارائه شده توسط سرمایه گذاران کارایا باشد.

  پیش ‏بینی‏ های مالی :
  پیش ‏بینی‏ های مالی ارائه شده باید منطقی و دست‏ یافتنی باشد. کارایا به تناسب دارایی ها، جریان نقدی و میزان سود با فرضیات و پیش بینی های مالی ارائه شده توجه می‏کند.

  قابلیت‏های ویژه :
  عوامل کلیدی که در ارزیابی مزایای رقابتی مورد توجه کارایا قرار دارد، عبارتند از: پتنت ثبت‏ شده، مجوز انحصاری، دسترسی به ارتباطات بازاریابی و شبکه توزیع، ارائه محصول بعنوان پیشرو در بازار و سایر ویژگیهای اختصاصی

  برنامه درآمدی جذاب :
  ما به دنبال شرکت هایی هستیم که می توانند به سرعت رشد کنند. تیم مدیریتی استارتاپ می بایست برنامه ‏ای برای تولید سود قابل توجه با نگاه همزمان به راههای متعدد درآمد زایی داشته باشد.
  سرمایه گذار

  محدوده مطلوب :
  کارایا در بازه ۱۰۰ میلیون تومان تا ۱ میلیارد تومان سرمایه‏ گذاری می‏کند. در خصوص معاملات با سرمایه درخواستی بالاتر،موضوع بررسی شده و در صورت جذابیت بالا، مورد بررسی قرار می گیرد.

  اثر بخشی و کارایی :
  مبالغ سرمایه جذب ‏شده، می ‏بایست در راستای دستیابی شرکت به اهداف کلیدی عملکرد بکار گرفته شود تا در نهایت منجر به افزایش ارزش شرکت شود. بدین منظور کارایا برنامه استارتاپ در مورد سرمایه درخواستی را بررسی می‏کند.

  همکاری با هم :
  ما به شراکت فعال با استارتاپ ها باور داریم و با به اشتراک گذاری دانش و تجارب عملی و اجرایی اعضای کارایا، شرکت را در دستیابی به اهداف تعیین شده حمایت می‏کنیم.

  منافع مشترک :
  ما به دنبال افزایش حداقل 5 برابری سرمایه گذاری کارایا، در طی 2 یا 5 سال هستیم. با توجه به نرخ بسیار بالای عدم موفقیت استارتاپ ها در مراحل اولیه، این سطح از ROI ضروری است.
  کارایا انتظار یک استراتژی خروج مرحله به مرحله از سوی شرکت را دارد که شامل مراحل عملیاتی و استراتژیک باشد و چگونگی خروج کارایا را به طور کامل تشریح نماید.

  جهت درخواست مشاوره از سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش کارایا به صفحه درخواست مشاوره مراجعه نمایید.

  درخواست مشاوره سرمایه‌گذاری

 • والانا
 • «فرم ارزیابی کارآفرین» را تکمیل نمائید و به همراه فایل خلاصه ارائه (Pitch Deck) برای کارایا ارسال نمائید. درخواست شما بر مبنای معیارهای سرمایه گذاری و اینکه Working MVP (کمینه محصول پذیرفتنی در حال کار)داشته   (بیشتر…)

  در این مرحله شما ارائه ای برای تیم غربالگری کارایا خواهید داشت. جلسات غربالگری کارایا هر دو هفته یکبار و با دعوت از دو استارتاپ برگزار میشود. توجه نمائید یک ارائه ۲۰ دقیقه‏ ای، به ‏همراه پرسش و پاسخ ، در کل حدود ۳۰ دقیقه زمان جلسه غربالگری (بیشتر…)

  استارتاپ‏ های برگزیده به جلسه سرمایه‏ گذاری که ماهانه برگزار میشود، دعوت میشوند. معمولا ۲ استارتاپ در این جلسات ارائه می‏ نمایند. سپس سرمایه‎گذاران در جلسه‏ ای خصوصی در مورد جنبه های مختلف استارتاپ‎ها گفتگو می‏نمایند.

  پس از ارایه در حضور سرمایه گذاران کارایا، در صورتی که از سرمایه گذاران كارايا به استارتاپ شما علاقه مند باشند، فرآیند راستی آزمایی (Due diligence ) بر اساس اين دستورالعمل آغاز میشود. (بیشتر…)

  پس از اتمام موفقیت آمیز فرآیند راستی‏ آزمایی، کارایا اقدام به ارائه چارچوب مبنایی( Term Sheet ) به منظور تبیین ساختار معامله سرمایه گذاری می‏نماید. مواردی نظیر میزان سهام طرفین، نوع سهام و اعضای هیات مدیره، در این چارچوب ارائه می شود. (بیشتر…)

  پس از آنکه طرفین سرمایه گذاری در خصوص اسناد حقوقی به توافق رسیدند، معامله انجام می شود. بعد از تزریق سرمایه بر مبنای توافقات صورت گرفته استارتاپ های تحت پوشش کارایا، می توانند به منظور پیشبرد اهداف استارتاپ خود از مشاوره و ارتباطات اعضای گروه کارایا بهره‏ مند شده و (بیشتر…)

  جدیدترین مطالب و رویدادهای کارایا

  گروه سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش کارایا با مشارکت شرکت سرمایه‌گذاری توسعه کارآفرینی بهمن و ۱۰۰ استارتاپ بر روی استارتاپ اینی‌فای سرمایه‌گذاری کردند. اینی‌فای پلتفرم خرید فروش برای کسب و کارهای کوچک و متوسط در شبکه‌های اجتماعی می باشد. خریداران در شبکه های اجتماعی بدون نصب اپلیکشینی در همان شبکه‌های اجتماعی امکان خرید امن را دارند. صاحبین کسب[…]

  مراسم تودیع و معارفه رئیس هیات اجرایی کارایا با حضور اعضای هیئت امنا، سرمایه‌گذاران عضو و مهمانان ویژه در حاشیه پنجاهمین نشست سرمایه‌گذاری کارایا برگزار شد. در این جلسه مهندس جلال احمدزاده رئیس قبلی هیئت اجرایی کارایا، ضمن تشکر از همراهی و حمایت اعضای هیئت امنا، برای رئیس جدید هیئت اجرایی آرزوی توفیق کرد. خانم[…]

  پنجاهمین نشست سرمایه‌گذاری کارایا روز سه‌شنبه ۳۰ شهریورماه با حضور سرمایه‌گذاران نیک اندیش و مهمان‌های ویژه به صورت حضوری در محل خانه کارمان (لواسان) و با حمایت شرکت پردازش تصویر کمان برگزار شد.‌در اولین بخش از ششمین نشست سرمایه‌گذاری کارایا در سال ۱۴۰۰ پس از شروع رویداد و خوشامدگویی توسط مجری برنامه آرش سروری، رضا[…]

  با سلام و ضمن سپاس از استقبال قابل توجه تیم‌های استارتاپی برای حضور در دومین رویداد کارایا تاک در سال ۱۴۰۰، به اطلاع می‌رساند بدلیل محدود بودن ظرفیت و با توجه به بررسی‌های انجام شده از تیم‌های متقاضی، در این رویداد به صورت مجازی میزبان استارتاپ‌های زیر خواهیم بود: ‌ ۱. نمایشگاه مجازی توانبخشی ۲.[…]

  گروه سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش کارایا بعنوان نخستین گروه سرمایه‌گذار فرشته در ایران، در راستای مسئولیت اجتماعی خود به مدیران کسب و کارهای نوپا و یا استارت آپ مشاوره تخصصی رایگان ارائه می‌دهد. سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش کارایا، ضمن تسهیلگری در یافتن راهکارها، به تیم استارتاپی کمک می کند تا ایرادات خود را یافته و از بین انتخاب‌هایی که[…]

   افراد حرفه‌ای قبل از شروع هر کار مهمی مشورت می گیرند و از دانش و تجربه‌ی دیگران برای اقدام بهتر در مسیر کاری خود استفاده می‌کنند. گروه سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش کارایا بعنوان نخستین گروه سرمایه‌گذار فرشته در ایران، در راستای مسئولیت اجتماعی خود به مدیران کسب و کارهای نوپا و یا استارت آپ مشاوره تخصصی رایگان[…]

  نشست پایانی سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش کارایا در سال ۱۳۹۹ همزمان با رویداد خروج استارتاپ‌های استادبانک و عمدکس، روز سه‌شنبه نوزدهم اسفندماه با حضور نیک‌اندیشان و مهمان‌های ویژه به صورت مجازی و نیمه‌حضوری در سالن شیخ بهایی صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد. دو استارت‌آپ «عمدکس» و «استادبانک» از گروه سرمایه‌گذاران کارایا خارج شدند. این دو استار‌ت‌آپ[…]

  در واپسین لحظات سال ۱۳۹۹، گزارش ویدیویی چهل‌و‌چهارمین نشست سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش کارایا تقدیم می‌گردد. نشست پایانی سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش کارایا در سال ۱۳۹۹ همزمان با رویداد خروج استارتاپ‌های استادبانک و عمدکس، روز سه‌شنبه نوزدهم اسفندماه با حضور نیک‌اندیشان و مهمان‌های ویژه به صورت مجازی و نیمه‌حضوری در سالن شیخ بهایی صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.

  چهل‌وچهارمین نشست سرمایه‌گذاری کارایا که همزمان با رویداد خروج استارتاپ‌های #استادبانک و #عمدکس، روز سه‌شنبه نوزدهم اسفندماه با حضور نیک‌اندیشان کارایا به صورت مجازی و نیمه‌حضوری در سالن شیخ بهایی صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد. رضا قوامی‌پور، مدیر اجرایی گروه سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش کارایا در آخرین نشست سرمایه‌گذاری در سال ۹۹،  گزارش عملکردی از کارایا[…]

  استارتاپ یا کسب‌وکار کوچک مفاهیمی چون کارآفرینی، استارتاپ وکسب و کار، بحث داغ این روزهای خیلی از اطرافیان ما شده و دغدغه بسیاری از افراد راه‌اندازی یک کسب و کار استارتاپی است. در این بین بسیاری از تیم‌هایی که کسب و کار خود را آغاز کرده‌اند برای جذب سرمایه به سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش و صندوق‌هاس سرمایه‌گذاری[…]


  اينDownloads-icon

  دریچه‌ای برای ورود به دنیای سرمایه‌گذاری

  سرمایه‌گذار شو، نقطه شروع فعالیت اقتصادی است. در این برنامه ضمن بررسی مهم‌ترین اخبار اقتصادی ایران و جهان، با مفاهیم بنیادی اقتصاد و سرمایه‌گذاری آشنا می‌شوید تا بتوانید بهترین تصمیم‌های مالی را در زندگی بگیرید.

  مجری: نازنین موسوی

  پخش زنده: شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۴:۳۰سرمایه گذار

  برنامه‌ای یافت نشد

  © کلیه حقوق برای گروه کیان محفوظ است.

  بورسان را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

  بازگشت

  اصفهان، قهجاورستان / ساعاتی پیش

  سرمایه گذار

  تهران، اختیاریه / ساعاتی پیش

  آمل، خیابان نور / ساعاتی پیش

 • لیست نمادهای با دامنه نوسان 10 درصد
 • تهران، صادقیه / ساعاتی پیش

  بابل، جاده کیاکلا / ساعاتی پیش

  بابل، میدان کشوری / ساعاتی پیش

  ساری، پیروزی / ۱ روز پیش

  البرز، مشکین دشت / ۱ روز پیش

  مشهد، سجاد / ۱ روز پیش

  تبریز، میرداماد / ۱ روز پیش

  تهران، ورامین / ۱ روز پیش

  شیراز، بلوار پودنک / ۱ روز پیش

  تهران، شهرک ولیعصر / ۱ روز پیش

  سرمایه گذار

  آمل، لیتکوه / ۱ روز پیش

  تهران، ورامین / ۱ روز پیش

  مشهد، ارشاد / ۱ روز پیش

  تهران، آذری / ۱ روز پیش

  بابل، خیابان بازار / ۱ روز پیش

  تهران، صادقیه / ۲ روز پیش

  چابهار، شهرک صنعتی / ۲ روز پیش

  همدان، ملایر / ۲ روز پیش

  آستانه اشرفیه، بازکیاگوراب / ۲ روز پیش

  تهران، بهارستان / ۲ روز پیش

  زنجان، ابهر / ۲ روز پیش

  ثبت آگهی رایگان

  بازگشت

  بازگشت

  به مرورگرتان اجازه‌ مکان‌یابی دهید.

  دسترسی به موقعیت مکانی را در مرورگرتان فعال کنید.

  این قابلیت به دلیل پشتیبانی نکردن مرورگر شما از موقعیت مکانی، غیر فعال است.

  آگهی‌های عکس‌‌دار

  همه گروه‌ها

  همه ایران

  بازگشت

  بازگشت

  بازگشت

  بازگشت

  بازگشت

  بازگشت

  بازگشت

  مشکلی در دریافت اطلاعات رخ داده است، لطفا صفحه را دوباره بارگذاری کنید.

  بازگشت

  برای ادامه لطفا کد زیر را وارد کنید.

  تغییر کد امنیتی

  تایید

  موردی یافت نشد.لطفا عبارت جستجو را تغییر دهید یا مکان خود را از لیست انتخاب کنید.

  در بهبود لیست محله ها با ما مشارکت کنید. تماس با پشتیبانی

  موردی یافت نشد.لطفا عبارت جستجو را تغییر دهید یا گروه‌بندی خود را از لیست انتخاب کنید.

  موردی یافت نشد.لطفا عبارت جستجو را تغییر دهید یا برند خود را از لیست انتخاب کنید.

  سرمایه‌گذار خطرپذیر بر کسب‌وکارهای نوپا

  صندوق نوآوری و شکوفایی یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

  ما ارزش‌آفرینان ایرانی را توانمند‌تر می‌کنیم

  شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر

  شتابدهنده عمومی که برنامه‌های ویژه‌ای هم در زمینه‌های سلامت، گردشگری، حمل و نقل، خرده فروشی، فینتک و اینترنت اشیا داردسرمایه گذار

  صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

  شرکت سرمایه گذاران فناوری

  شرکت اعتبار ایران یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

  شرکت توسعه صنعتی ایران یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

  آواتک یک شتابدهنده و سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

  صندوق سرمایه گذاری یکم آرمان آتی یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

 • t ghn ovhshk
 • صندوق توسعه فناوری‌های نوین یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

  اُپاتان یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

  حمایت و تجاری‌سازی طرح های پژوهشی نوآورانه و سرمایه‌گذاری جسورانه

  مهد تجارت گستران عطار یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

  صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات شریف یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

  شفافیت برای کسب و کار

  عضویت شما با موفقیت صورت گرفت.جهت تکمیل فرآیند ثبت نام خود لطفا به ایمیل خود مراجعه نموده و ایمیل دریافتی از جانب ما را تایید نمایید

  ما تعدادی از اشخاص هم نام شما پیدا کردیم.چنانچه نام خود را در این لیست پیدا کردید آن را انتخاب نمایید

  در صورت نیاز میتوانید فایلی را ضمیمه این درخواست نمایید

  هر فردی که پولش را در جایی یا به کسی می‌سپارد و انتظار دارد بازده مالی به دست آورد، سرمایه گذار گفته می‌شود. سرمایه گذاران به‌این‌علت سرمایه گذاری می‌کنند تا سرمایه شان رشد کند یا در دوران بازنشستگی از منافع مالی آن برخوردار شوند.

  انواع مختلفی از ابزارهای سرمایه گذاری وجود دارند که شامل سهام، اوراق مشارکت یا اوراق قرضه، کالاها، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، صندوق های قابل معامله در بورس یا ETF ها، اوراق اختیار معاملات، قراردادهای آتی، مبادلات خارجی، طلا، نقره، برنامه‌ها و بیمه بازنشستگی و املاک و مستغلات می‌شوند ولی محدود به این‌ها نمی‌شوند. سرمایه گذاران معمولاً از تحلیل بنیادی و تکنیکال برای تعیین فرصت‌های سرمایه گذاری مطلوب انجام می‌دهند و ترجیح می‌دهند تا ریسک سرمایه گذاری خود را حداقل و سود خود را حداکثر کنند.

  سرمایه گذاران میزان ریسک پذیری، سرمایه، روش‌ها، ترجیحات و چارچوب‌های زمانی متفاوتی دارند. برای نمونه بعضی از سرمایه گذاران سرمایه گذاری های با ریسک بسیار اندک را ترجیح می‌دهند که به سودهای محافظه‌کارانه منجر خواهد شد، مثل گواهی‌های سپرده بانکی و اوراق مشارکت دولتی؛ اما سایر انواع سرمایه گذاری ها بیشتر متمایل به پذیرفتن ریسک اضافی جهت کسب سود بیشتر هستند. این سرمایه گذاران ممکن است در انواع ارزهای مختلف و بازارهای نوظهور سرمایه گذاری کنند.

  فرق بین “سرمایه گذار” و “معامله گر” در این است که سرمایه گذاران معمولاً جایگاه خود در بازار را برای سال‌ها و دهه‌ها نگه می‌دارند و ممکن است سهامی را برای چندین سال نگه دارند و نفروشند. این روش معمولاً با عنوان استراتژی “سرمایه گذار بخر و نگه دار” شناخته می‌شود. درحالی‌که معامله گران معمولاً این جایگاه‌ها را برای دوره‌های کوتاه‌تری در اختیار دارند. برای مثال، معامله گران روزانه سهام خود را فقط برای یک روز نگه می‌دارند و برخی معامله گران دیگر به دنبال جایگاه‌هایی هستند که برای چندین روز تا چند هفته حفظ می‌شوند.

  معادل‌ انگلیسی سرمایه گذار عبارت است از:

  سرمایه گذار

  Investor

  تهیه‌شده در: مدیر مالی

  اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش پرسش و پاسخ سوالات مالی مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این نوشته در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید

  سرمایه گذار
  سرمایه گذار

  خرید شامپو تریاک دکتر اسکین
  خرید شامپو تریاک


  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.